W CO WIERZYMY?

Zbawienie z łaski przez wiarę

Wierzymy, że grzeszny z natury człowiek nie jest w stanie zrobić niczego, co zyska mu uznanie Boga. Ale wiemy, że dobry Bóg zmiłował się nad ludźmi i chce przebaczyć im ich grzeszne odstępstwo i niemoralność – pozwalając na rozpoczęcie nowego życia z wymazaną przeszłością. A dokonało się to dzięki temu, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umierając poniósł karę, która ciążyła na każdym z nas, zgodnie z Bożym porządkiem rzeczy. W ten sposób darował nam życie wieczne, jak i nowe, zmienione życie już tu na ziemi.

Nowe życie przez Ducha Świętego

Biblia daje nam obietnicę, że od momentu szczerego pojednania się z Bogiem zaczynamy nowe życie, co Biblia nazywa nowym narodzeniem. Bóg nie pozostawia nas samych w konfrontacji z życiem, ale Duch Święty poucza nas, wspiera i prowadzi tak, abyśmy byli w stanie odtąd żyć według Bożych standardów – nie powracając do tych cech naszego życia, które obrażają Świętego Boga.

Chrzest na wyznanie wiary

Zgodnie z Bożym zaleceniem i porządkiem, jaki ustanowił Chrystus, chrzest przyjmujemy na osobiste wyznanie wiary. Czyni to człowiek, który zrozumiał, co Bóg mu ofiaruje, przyjął to wiarą i postanowił potwierdzić chrztem. Chrzest jest następstwem ukorzenia się przed Bogiem i uznania Go za swojego Pana i Zbawiciela.

Trójjedyność Boga

Bóg jest Stwórcą i Panem stworzenia, który objawia się nam w Trzech Doskonałych Osobach jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Tylko Jemu należy się cześć i oddawanie chwały.

Autorytet Pisma

Biblię (Pismo Święte) uznajemy za jedyne niepodważalne źródło nauki o Bogu i Jego obietnicach dotyczących zbawienia i życia, które się Jemu podoba.

ADRES

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW, ZBÓR W CHEŁMIE

UL. OGRODOWA 56

22-100 CHEŁM

KANCELARIA: +48 515 379 962 lub +48 793 661 601

e-mail: chelmbaptysci@gmail.com

KONTAKT

SOCIAL MEDIA