28 marca 2024

Nabożeństwo Piątkowe

Zapraszamy na wspólne rozważanie fragmentów Księgi Izajasza i Psalmów proroczo zapowiadających to, co wydarzyło się na Golgocie.

Krzyż - symbol rozdziału i połączenia, śmierci i życia.

Stanowi pomost pomiędzy dwoma światami – tym pogrążonym w grzechu u śmierci, a tym gdzie ani jedno ani drugie nie mają wstępu.

Krzyż, miejsce spotkania prawa i miłości, gdzie przelano krew w imię sprawiedliwości. Tam wydarzył się cud. Dokonało się, zbawienie świata. Nigdy w pełni nie pojmiemy głębi Bożej obfitej miłości i wielkości Jego poświęcenia. Niebo w górze i ziemia w dole, wszystko to świadczy o wielkości krzyża.

 

Objaw nam Panie jego znaczenie i pokaż, nam jaki ma wpływ na nasze dzisiejsze życie. Krzyż jest jak otwarte drzwi, zapraszające nas do wejścia w relację z Ojcem. Jest to drzewo, na którym wisi zbawienie świata, zakorzenione w miłości i dające schronienie i odpoczynek. Jego gałęzie sięgają, oferując uzdrowienie i nadzieję. Niech zabrzmi pieśń wdzięczności za krzyż, za zbawienie, które on przynosi. Niech jego przesłanie o miłości i odkupieniu rozbrzmiewa echem przez wieki, przypominając nam o ostatecznej ofierze złożonej za nas. Krzyż, symbol nadziei i przemiany, przypomnienie mocy miłości, która zwycięży wszystko.

ADRES

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW, ZBÓR W CHEŁMIE

UL. OGRODOWA 56

22-100 CHEŁM

KANCELARIA: +48 515 379 962 lub +48 793 661 601

e-mail: chelmbaptysci@gmail.com

KONTAKT

SOCIAL MEDIA