02 maja 2019

Konferencja młodzieżowa "Między Innymi"

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” ew. Mateusza 28:19-20a

 

Konferencja młodzieżowa „między innymi” to idealna opcja na tegoroczną majówkę!

Jeśli szukasz praktycznych wskazówek dla twojego życia - koniecznie bądź z nami!

Naszym celem i pragnieniem jest inwestowanie w rozwój duchowy młodego pokolenia oraz wyposażanie do efektywnej służby, dlatego przygotowaliśmy szereg wykładów i warsztatów, które - jak wierzymy - będą na to odpowiedzią.

Chcemy wypełniać nakaz, który pozostawił nam Jezus Chrystus, nie pomijając już więcej etapu czynienia uczniami.

Dlatego podczas konferencji poruszymy bezpośrednio temat uczniostwa, ale także inne związane z nim dziedziny chrześcijańskiego życia.

 

Nasi wykładowcy będą do nas mówić o:

- UCZNIOSTWIE

- MENTORINGU

- SŁUŻBIE W KOŚCIELE I POZA NIM

- EWANGELIZACJI

- POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI

- RELACJACH W KOŚCIELE I POZA NIM

- MIŁOŚCI BRATERSKIEJ

"Troszczmy się o siebie nawzajem i zachęcajmy się do okazywania innym miłości oraz do dobrych czynów"

Hebrajczyków 10:24

 

Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/37Jt366aDKKhMrpq6

 

ADRES

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW, ZBÓR W CHEŁMIE

UL. OGRODOWA 56

22-100 CHEŁM

KANCELARIA: +48 515 379 962 lub +48 793 661 601

e-mail: chelmbaptysci@gmail.com

KONTAKT

SOCIAL MEDIA